BİREYSEL KOÇLUK PROJESİ

Bu proje şimdiye kadar meslek teşvik programlarıyla ulaşılamayan, 25 yaşını geçmiş kadın ve erkeklere yöneliktir. Katılımcılar kendilerine rehberlik edecek ve kendilerini destekleyecek bir koça yönlendirilmektedirler. 

Projenin ana hedefi. katılımcıların çalışabilirliklerinin (yeniden) oluşturulması ve geliştirilmesidir.

Katılımcıların halihazırda var olan sorunlarının, yoğun bireysel danışma ve rehberlik sayesinde ortadan kaldırılması ya da mesleğe dönüş programlarına veya iş hayatına katılımı mümkün kılacak derecede azaltılması hedeflenmektedir.

Gerektiği takdirde seçilmiş işletmelerde dört haftaya kadar staj yapılması mümkündür.


Proje süresi: 01.02.2010 - 31.01.2012


Proje merkezi: Hamm


Hedef kitle: 25 yaşını geöçiş, göçmen kökenli olan ya da olmayan yetişkinler. Katılımcılar projeye JobCenter tarafından yönlendirilmektedir. Bireysel katılım süresi en fazla altı aydır.


Proje ortağı:Proje teşviği: