XENOS - BEN: UYUM VE FIRSATLAR

UYUM VE FIRSATLAR

"BEN biriyim. BEN yapabilirim! BEN yapacağım!" - Bu parolayla Çok Kültürlü Forum XENOS-Programı "Entegrasyon ve Çeşitlilik" çerçevesinde "BEN - Uyum ve Fırsatlar / ICH-Integration und CHancen" projesini başlatmıştır. Proje, işletmelerde yapabilecekleri stajlar, sosyal ve mesleki konular, iş başvurusu, bilgisayar ve diğer yetenekler konulu bireysel eğitimler ve tiyatro pedagojisi sayesinde katılımcıları iş hayatına ve meslek eğitimine hazırlamayı ve gençlerin toplumsal adaptasyonunu sağlamayı hedeflemektedir. Projenin bir başka hedefi ise demokrasi bilincinin arttırılması ve empowerment çalışmalarıdır. Katılan gençler örneği polis memurları ile birlikte bir tiyatro oyunu hazırlayacak ve farklı mekanlarda sahneleyeceklerdir.

İşletmeler ve kamu kuruluşları çalışanlarının gençlerin durumları konusundaki duyarlılıkları proje çerçevesinde arttırılacaktır. Bu amaçla bu kişilere yönelik özel eğitimler, örneğin kültürlerarası yetenekler alanında eğitimler sunulmaktadır. 

Proje süresi: 02.02.2009 - 31.07.2011

Proje alanı: Unna bölgesi ve Hamm şehri

Hedef kitle: İşsizlik parası II (ALG-II) alan 25 yaş altı, göçmen kökenli olan ya da olmayan gençler, işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları ve öğrenciler. 

Proje teşviği: