Haberler

Religionsglossar: von Abraham bis Zuckerfest

Devamını oku

Test Nachricht [Tr]

Almanca Türkçe çeviri Almanca Türkçe çeviri Almanca Türkçe çeviri

Devamını oku

Verstärken Sie unser Team!

Devamını oku

Fit für die Ausbildung!

Devamını oku

DEĞER VE HEDEFLERİMİZ

Biz kimiz?

Çok Kültürlü Forum, gönüllü çalışanlar tarafından kurulan bir göçmen derneği olarak başladı; günümüzde ise bölgesel çalışmalar gösteren, uluslararası ortaklıklar çerçevesinde aktif olan, göç ve uyum konularında uzman bir kurum haline geldi. Forum bünyesinde eğitim ve danışma kurumları barındırmakta, aynı zamanda da gençlik hizmeti vermektedir. Biz çalışanlarımızın çok dilli ve farklı kökenlerden gelmiş olmalarına özen gösteriyoruz; gönüllü çalışmalar bizim için halen önemini korumakta. Çalışma alanımız göçün tüm alanlarını kapsamakta olup, siyasi ve dini açıdan bağımsız, ama göçmenlere yönelik çalışmaktayız.

Değer ve amaçlarımız nelerdir?

„Forum“ sözcüğünün içeriğinde bile bizim düşüncemiz olan farklı fikirleri, görüşleri kurum olarak bir çatı altında birleştirmek yatmaktadır. „Multikulturell“ („çok kültürlü“) denildiğinde aklımıza, farklı kültürlerin ve insanların yanyana değil, birbirleriyle iç içe hoşgörü ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yaşaması ve herkesin eşit hak, görev ve fırsatlara sahip olması gelmektedir. Bundan dolayı çalışmalarımızı demokrasinin getirdiği temel değerler doğrultusunda yürütmek bizim için büyük önem taşıyor. Kurum olarak ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına karşı tavır koyuyoruz. Farklı kültürlere sahip olmanın zenginlik kattığı anlayışından yola çıkarak, kendi işimizde de bunu uyguluyoruz. Multikulturelles Forum olarak kadın-erkek arasındaki fırsat eşitliği ve adalet anlayışını prensip edindik ve bunu aldığımız her karar ve önlemde gözetip desteklemekteyiz.

Hedef kitlemiz kimler?

Ana hedef kitlemiz göçmenleri – çocukları, gençleri, yetişkinleri, yaşlıları – kapsamaktadır. Ancak çalışma alanımız geliştikçe göçmenlerin yanısıra göçmen kökenli olmayan „yerli“ halka yönelik hizmetlerimiz de arttı. Çalışma ve etkinliklerimiz kamuoyuna, politikaya, resmi dairelere, işletmelere, derneklere, birliklere, okullara ve partilere yöneliktir.

Hedeflerimiz nelerdir?

En büyük hedefimiz, göçmenleri mesleki, sosyal ve siyasal alanda teşvik edip onlara destek sunmaktır. Göçmenlerin yeteneklerinin keşfedilip ortaya çıkarılması için çalışıyor ve onları hayat boyu eğitime teşvik ediyoruz. Toplumsal süreçte fırsat eşitliğini ve eşit katılımı hedefliyor, göçmenlerin siyasi nüfuzunun artması gerektiğini savunuyoruz. Toplumu kültürler arası anlayışa açmak, uluslararası çalışmaları ilerletmek ve göçmen örgütlerinin aktivitelerini ve kendi aralarındaki işbirliği ağını derinleştirmek istiyoruz. Yerlilerin ve göçmenlerin birlikte yaşamasını ve iş hayatına katılmasını destekliyor, bu sayede farklı kökenden gelen insanların birlikteliğini hedefliyoruz.

Hangi imkan, hizmet ve kaynaklarımız var?

Göçmenlerle ilgili alanda uzun yıllara dayanan çalışmalarımız, bizi bu konuda tecrübeli kılmaktadır. Çalışanlarımız genelde çok dilli olup farklı kültürlerini çalışmalarına yansıtmaktadırlar. Ekibimiz çalışmalarını samimi ve açık bir iş ortamında yürütmektedir. Sunduğumuz çalışmalar, hedef kitlemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanmakta ve şehir merkezine yakın, kaliteli teknik donanımlı dersliklerde gerçekleşmektedir.

Sunduğumuz hizmetler:

-          danışmanlık ve yönlendirme

-          mesleki açıdan kalifiye eleman yetiştirme ve sürekli eğitim

-          işe yerleştirme

-          kamuoyunu göç ve göçmenler hakkında bilgilendirme

-          çok kültürlü ilişkileri ve dinler arası diyaloğu destekleme

-          işbirliğini koordine edip güçlendirme

-          boş zamanları değerlendirmede yaratıcı etkinliklerin organizasyonu

-          göçmenlere ait iş yerlerinin ve göçmen örgütlerinin desteklenmesi ve onlarla işbirliği

-          yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa karşı etkinlikler

-          Avrupa düzeyinde bilgi alışverişi ve işbirliği

Yakın ve uzak çevreden yardım ve danışmanlık arayanlar için önemli bir hizmet merkeziyiz. Yeni ve geleceğe yönelik projeleri uyarlama ve uygulama konusunda deneyim sahibiyiz. Göçmenlerle ve göçmenler için yaptığımız pratik çalışmalar sayesinde yıllar içinde bölgemiz dışında da örnek bir kurum haline gelmiş durumdayız. Hizmetlerimizi ihtiyaca göre uyarlıyor, yenilikleri teşvik ediyor ve sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Ekonomik gücümüzün nisbetinde etkili ve uygun hareket ederek kendi kaynaklarımızı büyük bir sorumlulukla kullanıyoruz.

Neleri harekete geçiriyoruz?

Faaliyetlerimizle göçmenlerin katılımlarını yükseltip, siyaset ve toplumdaki çıkarlarının daha çok dikkate alınmasını sağlıyoruz. Kamuoyunun göçmenlerin durumu konusunda duyarlı olmasını sağlıyor, göçmenlerin mesleki ve toplumsal uyumu konusunda hem yerli hem de göçmen halkın tutum ve bakış açılarını değiştiriyoruz. Böylece göçmen ve mültecilerin sosyal ve mesleki durumlarının düzelmesine katkı sağlıyoruz. Çalışmalarımız olumlu, yenilikçi örnekler teşkil edip, göçmenlik ve uyum alanında yeni adımlar atılmasına öncü oluyor. Uluslararası fikir alışverişini ve Avrupa entregrasyon sürecini destekliyoruz. Çalışmalarımız ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının önlenmesine uzun vadeli ve devamlı bir katkı oluşturmaktadır.

Başarılı bir öğrenimden ne anlıyoruz?

Bireysel, mesleki ve sosyal yetkilerin edinilmesinde öğrenenlerin aktif katılımı, pedagojik çalışmamızın ön planında yer almaktadır; önyargısız ve insanca bir birliktelik, samimiyet ve karşındakine ilgi ve katılımcıların desteklenmesi, öğrenimin başarıya ulaşmasında bizim için temel önkoşuldur. Bu bütüncül yaklaşım tüm ekip tarafından benimsenip desteklenmektedir. Katılımcıların ihtiyaçları eğitimler sırasında en önemli nokta olup, eğitmenlerimizin katılımcılarla ortaklaşa hareket ettikleri iyi bir ilişki kurmaları gerekmektedir. Bilgi aktarımı hedef grubun ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ders içerisindeki pratik denemeler sayesinde katılımcılara öğrendiklerini doğrudan uygulama imkanı sunulmaktadır. Öğrendiklerini günlük hayatta da uygulamaları için katılımcılarımızı teşvik ediyor ve onlara başlangıçta yardımcı oluyoruz. Katılımcıları motive ediyor, onları ilgileri yönünde destekleyip hedeflerine ulaşmalarında destek oluyoruz. Hayat boyu öğrenme ve özerk öğrenme kurumumuz tarafından çeşitli imkan ve hizmetlerle gerçekleştirilmekte ve katılımcıların hayat şartlarının iyileştirilmesinde etkili olmaktadır. Buluşma merkezimizin kapısı, kurs bitiminden sonra da katılımlarımıza açıktır.

Nereye varmak istiyoruz?

Göçmenlik alanında tanınan bir uzman kuruluş olarak Çok Kültürlü Forum’u daha da geliştirmek, göçmenler için faaliyetlerini ve hizmetlerini ilerletmek ve sunduğu hizmetlerin kalitesinin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Çalışmalarımızla ayrıca kurum personelinin iş hayatındaki geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Çok Kültürlü Forum’un toplumsal değişikliklere daha da duyarlı davranıp harekete geçmesini, yerli halk ile göçmenlerin arasındaki diyaloğu daha verimli bir şekilde destekleyip kültürel zenginliğini fırsat eşitliği yolunda daha geniş kapsamlı kullanmasını, çalışmalarına daha çok yardım ve destek arayan şahısların  gereksinimleri doğrultusunda yön vermesini hedefliyoruz. Ekonomi, istihdam ve siyaset alanlarında bir ortak olarak daha fazla kabul görmek, yakın gelecekteki iş piyasası gelişmelerine uygun çözümler bulmak ve  değişime katkıda bulunmak istiyoruz. Diversity Management’in işletmeler tarafından önemli bir mesleki entegrasyon öğesi olarak tanınıp kabul görmesi ve uygulanması konusunda katkıda bulunmak istiyoruz. Çok Kültürlü Forum’un yenilikçi bir kurum olarak önem kazanmasını ve kültürlerarası tecrüberlerimizi ve bilgilerimizi, kültürlerarası çalışmalar konusundaki kaynaklarımızı, göçmenler konusunda ve göçmenler için yapılan çalısmalara dair geliştirdiğimiz modelleri bölge ve eyalet sınırlarının ötesine taşımak istiyoruz.