እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ኣብ ዶርትሙንድ

Junge Menschen begrüßen Sie

ኣብዚ ከተማ ብሓድሽ ስለዝኣተኹም ዝያዳ ብዛዕባ ናብራን ስራሕን ኣብ ዶርትሙንድ (Dortmund) ክትፈልጡ ትደልዩ፧ ዋሕዲ ፍልጠት ሓበሬታ ብዛዕባ ቀረባትን ኣማራጺታትን ኣለኩም፣ ብፍላይ ንስደተኛታት፧ ጭቡጥ ጉዳይ ኣለኩም ግን ንመን ክትውከሱ ከምትኽእሉ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧
ንሕና ውን ኩሉ ግዜ ኩሉ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ግን ምናልባት ብዛዕባኡ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ንፈልጥ ኢና። ኣብቶም ዝስዕቡ ገጻት ገሊኦም ሓበሬታታትን ጨናፈርን ኣኪብናልኩም ኣለና፣ ኣብ መእተውኹምን ኣንፈትኩምን ይሕግዘኩም እዩ።
እስኹም ኣካል ብዙሕ ባህልታትን ንኩሉ ነገር ክፉት ዝኾነን ከተማ ከምዝኾንኩም ተሓጒስና ኣለና። ምናልባት ሓደ ግዜ ብኣካል ክንላለ ኢና።