خوش آمدید به دورتموند

Junge Menschen begrüßen Sie

تازه به دورتموند آمدید؟ علاقه دارید در دورتموند زندگی و کار کنید؟ نمی دانید چه امکانات و فرصت هایی به خصوص برای مهاجرین در دورتموند وجود دارد؟ احتیاج به کمک در ارتباط با موضوع خاصی دارد و نمی دانید به چه مرکزی مراجعه کنید؟

ما هم همیشه همه چیز را نمی دانیم اما شاید کسی یا مرکزی را بشناسیم که بتواند به شما کمک بکند. در صفحات پیش روی اطلاعات مورد نیازتان را جمع آوری کرده ایم. این اطلاعات شروع زندگی تان را در دورتموند آسان تر میکند

.خوشحال هستیم که شما عضوی از شهر چند فرهنگی و بین المللی  شده اید. شاید توانستیم روزی حضوری با شما آشنا بشویم